Методичні рекомендації

1) Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція

2) Постанова КМУ “Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)”

3) Методичні рекомендації щодо профілактики насильства та агресивних форм поведінки в учнівських колективах навчальних закладів міста

Скачати документ

4) Типова Інструкція першочергових дій персоналу і посадових осіб підприємств, установ та організацій у разі загрози виникнення терористичного акту або диверсії

5) Правила безпечного поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів

Скачати документ

6) Щодо захисту дітей від усіх форм насильства, образ, недбалого й жорстокого поводження

Скачати документ

7) Наказ департаменту № 164р про упередження жорстокого поводження з дітьми

Скачати документ

8) Рекомендації для батьків та педагогів “Попередження надзвичайних сітуацій під час літнього відпочинку”

9) STREAM – освіта

10) Методичні рекомендації “Запобігання насильству”

11) Лист МОН України про розроблені навчальні ресурси спрямовані на формування когнітивних, емоційних та соціальних компетентностей у галузі безпеки, здоров’я, самореалізації, соціалізації та вміння вчитися.

12) ПАМ’ЯТКА щодо забезпечення інформаційної безпеки при роботі в мережі Інтернет.

13) NEW! Методичні рекомендації щодо впровадження стандарту вихователь

14) Перелік навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти інауки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2023/2024 навчальному році