Свійські тварини

Освітні завдання: продовжити знайомити дітей з домашніми та свійськими тваринами: корова, коза, кішка, собака, кінь, свиня (де живуть, вигляд, характерні ознаки, голос, живлення, користь, яку вони приносять людям, тощо); розвивати пізнавальний інтерес до світу тварин, до їхньої поведінки, способів догляду за ними; сприяти розвитку логічного мислення; виховувати уважне та дбайливе ставлення до тварин, як живуть поруч із лю диною, прагнення піклуватися про них.

Зроблено в Padlet